محصولات سایت

مسابقه پیامکی شماره ۸

IMG14543052-2

تعداد گلهای زده تیم پرسپولیس = دهگان

تعداد گلهای زده تیم صبا = یکان

جدول

فقط عدد ۲ رقمی مورد نظر را به شماره  ۵۰۰۰۵۴۱۰۱۲۲۲۲۲ پیامک کنید.

مهلت شرکت در مسابقه : جمعه  ۸/ ۱۱ / ۹۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب

تذکر : سیستم پیامک هایی را که در زمانی بجزء زمان مشخص شده باشد، قبول نمی کند.

جوابی بنویسید