محصولات سایت

مسابقه پیامکی شماره ۷

dark_room

فرض کنید وارد اتاقی شده اید که بسیار سرد و تاریک است.

در این اتاق یک بخاری نفتی و یک شمع و یک چراغ نفتی وجود دارد.

جعبه کبریتی به همراه دارید. آن را باز می کنید و متوجه می شوید که فقط یک کبریت داخل آن است.

با این توضیحات شما کدامیک را اول روشن می کنید ؟فقط کلمه مورد نظر را به شماره  ۵۰۰۰۵۴۱۰۱۲۲۲۲۲ پیامک کنید.

مهلت شرکت در مسابقه : جمعه  ۱ / ۱۱ / ۹۵ از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب

تذکر : سیستم پیامک هایی را که در زمانی بجزء زمان مشخص شده باشد، قبول نمی کند.

جوابی بنویسید