محصولات سایت

مسابقه پیامکی شماره ۶

2016716112032980350a

قیمت ۲۰ عدد خربزه، یک سکه است.

کرایه حمل ۶۰ عدد خربزه، یک سکه است.

بازرگانی به غلام خود یک سکه داد تا هم با آن خربزه بخرد و هم با آن کرایه حمل را بپردازد.

او با یک سکه چند خربزه بخرد تا هم پول خربزه و هم کرایه حمل را بدهد ؟

 

فقط تعداد خربزه های مورد نظر را به شماره  ۵۰۰۰۵۴۱۰۱۲۲۲۲۲ پیامک کنید.

مهلت شرکت در مسابقه : جمعه  ۱۰ / ۱۰ / ۹۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب

تذکر : سیستم پیامک هایی را که در زمانی بجزء زمان مشخص شده باشد، قبول نمی کند.

جوابی بنویسید