محصولات سایت

مسابقه پیامکی شماره ۴

economic_basin_faucet_mixer_and_cooling_only_4

یک بشکه آب داریم که ۳ شیر آب به آن وصل است.

اگر شیر آب شماره ۱ را باز کنیم بشکه در ۱۸ دقیقه پر می شود.

اگر شیر آب شماره ۲ را باز کنیم بشکه در ۱۲ دقیقه پر می شود.

اگر شیر آب شماره ۳ را باز کنیم بشکه در ۱۰ دقیقه خالی می شود.

حالا اگر هر سه شیر آب را با هم باز کنیم، بشکه در چند دقیقه پر می شود ؟

 

فقط دقیقه را به صورت یک عدد به شماره ۵۰۰۰۵۴۱۰۱۲۲۲۲۲ پیامک کنید.

مهلت شرکت در مسابقه : جمعه  ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۵  از ساعت  ۸ صبح تا  ۱۰ شب

تذکر : سیستم پیامک هایی را که در زمانی بجزء زمان مشخص شده باشد، قبول نمی کند.

جوابی بنویسید